O nas   |   Pomoc   |   Kontakt
Wszystkie
Książki
Podręczniki szkolne
Gry, Puzzle, Zabawki
Muzyka
Filmy
Multimedia
Tylko dostępne
Szukaj
Tytuł:
Autor:
ISBN:
Kategoria:
Wydawca:
Szukaj w:
Promocja Wyprzedaż Nowość
Tylko dostępne:
    
Szukaj
Wyszukiwarka podręczników
Wyszukaj dowolny podręcznik:
Tytuł:
Szkoła:
Wydawca:
Szukaj podręczników
Wyszukaj zestaw podreczników wg. wykazu twojej szkoły:
Rok szkolny:
Szukaj podręczników
Ekologia
Na strone:
Sortuj według: TytulCenaData wydania
Sortuj wynik: RosnącoMalejąco
Celem niniejszej publikacji jest przestawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno - gospodarcze było zawsze wyraźne i rzadko kwestionowane.Książka przedstawia istotę ścisłych powiązań gospodarki ze środowiskiem, jej wpływ na ...
38,30 zł
45,00 zł
(-14%)
Produkt chwilowo niedostępny
Złożona w Wydawnictwie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej publikacja poświęcona zagadnieniom ekologizmu została przygotowana przez 22 autorów reprezentujących wiele ośrodków naukowych, specjalistów o uznanych w środowisku kompetencjach w zakresie tematyki, którą przedstawiają w przedłożonych tekstach. Należy podkreślić, iż wielu autorów recenzowanej ksiażki jest zaliczanych do elitarnego, [...] wąskiego grona badaczy od lat ...
35,70 zł
42,00 zł
(-14%)
Produkt chwilowo niedostępny
Stan prawny na kwiecień 2016. Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1 stycznia 2016 r. zostały dokonane zmiany w rozporządzeniu z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu ...
126,70 zł
149,00 zł
(-14%)
Produkt chwilowo niedostępny
Autorzy sformułowali własne oryginalne wnioski, a sugestie zaprezentowane na łamach monografii mogą być w pełni wykorzystane przez praktyków.Publikacja jest skierowana do wyraźnie sprecyzowanych odbiorców. Są nimi nie tylko pracownicy naukowi, ale również lokalni samorządowcy, menedżerowie przedsiębiorstw, pracownicy administracji państwowej oraz studenci.Warto zwrócić uwagę na fakt, że władze samorządowe poszukują wskazówek ...
29,70 zł
34,90 zł
(-14%)
Produkt chwilowo niedostępny
Nowoczesny podręcznik współczesnej ekologii - rozumianej jako program badawczy biologii - w którym nacisk położono na zagadnienia z zakresu ekologii globalnej i biosystemowej, wraz z historią biosfery i biogeochemią, oraz problemy związane z kształtowaniem różnorodności biotycznej.Poruszono także problemy metodologii nauk przyrodniczych i naukowy krytycyzm - jest to szczególnie ważne w ...
50,90 zł
59,90 zł
(-15%)
Produkt chwilowo niedostępny
Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2Ekologia człowieka jest nauką nową, podobnie jak nowym problemem cywilizacyjnym są zanieczyszczenia środowiska. Podręcznik ten traktuje o człowieku i jego kulturze jako dynamicznym elemencie ekosystemów.Książka składa się z 2 tomów.Tom 2 obejmuje 3 części, w których omówiono:powstanie człowieka i społeczno-kulturowe formy ...
55,20 zł
64,90 zł
(-14%)
Produkt chwilowo niedostępny
Ekologia człowieka jest nauką nową, podobnie jak nowym problemem cywilizacyjnym są zanieczyszczenia środowiska. Podręcznik ten traktuje o zmianach, jakim ulega człowiek pod presją środowiska.Książka składa się z 2 tomów.Tom 1 obejmuje 3 części, w których omówiono:- przedmiot i zakres ekologii człowieka,- biologiczne zmiany przystosowawcze,- zróżnicowanie i geograficzne rozmieszczenie człowieka.Książka jest ...
50,90 zł
59,90 zł
(-15%)
Produkt chwilowo niedostępny
Zmienione i rozszerzone wydanie znanego podręcznika kompleksowo ujmuje problematykę ekologii krajobrazu. W poszczególnych częściach opracowania autorzy omówili:* miejsce ekologii krajobrazu w systemie nauk i jej relacje z dyscyplinami pokrewnymi,* podstawy teoretyczne dyscypliny,* zasady wyróżniania i klasyfikacji przestrzennych jednostek przyrodniczych,* struktury i funkcjonowanie systemów przyrodniczych.Ponadto przedstawili metody badań, zwracając szczególną uwagę ...
42,40 zł
49,90 zł
(-15%)
Produkt chwilowo niedostępny
Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska, łącznik między litosferą, atmosferą i hydrosferą, oraz siedlisko życia organizmów lądowych, ale także istotny czynnik regulujący klimat na Ziemi i mający znaczny wpływ na rozwój cywilizacji ludzkiej. Autor w kolejnych rozdziałach przedstawił: gleby jako ...
38,20 zł
44,90 zł
(-14%)
Produkt chwilowo niedostępny
Trzecie wydanie znanego, nowoczesnego podręcznika ekologii, ukazującego interdyscyplinarny charakter tej nauki - jej związek z genetyką, paleobotaniką, biochemią, a także filozofią i etyką. Prezentuje również możliwości zastosowań wiedzy ekologicznej do ochrony przyrody i ochrony środowiska przyrodniczego. Nowe wydanie zostało poszerzone ...
50,90 zł
59,90 zł
(-15%)
Produkt chwilowo niedostępny
16,82 zł
29,00 zł
(-42%)
Produkt chwilowo niedostępny
Na strone:
Sortuj według: TytulCenaData wydania
Sortuj wynik: RosnącoMalejąco
Ekologia
Status zamówienia: Możesz go sprawdzić tutaj! Wpisz numer, który otrzymałeś:
Newsletter
Dane kontaktowe
tel/fax: 42 231 39 01
e-mail: info@korob.pl